Üye Rehberi

BORSAYA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

GERÇEK KİŞİLERİN KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi veya Noterlikçe tasdik edilmiş bir örneği
 2. İmza Sirküleri
 3. 4 Adet Resim
 4. Nufüs Sureti
 5. Gerçek Kişi Üyelik Kayıt Formu
 6. Vergi Levhasının Fotokopisi
 7. Sermaye Miktarına Göre Peşin Kaydiye Ücreti
GERÇEK KİŞİ ÜYELİK KAYIT FORMU

TÜZEL KİŞİLERİN KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Ticaret Sicil Gazetesi veya Noterlikçe tasdik edilmiş bir örneği
 2. Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküleri
 3. Sirkülerde imzası bulunan yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi sureti
 4. İmzaya yetkili şahısların 4,5*5 ebadında 4 adet resimleri ve fotoğraflı nufüs hüviyet cüzdanı örneği
 5. Tüzel Kişi Üyelik Kayıt Formu
 6. Vergi Levhasının Fotokopisi
 7. Sermaye Miktarına Göre Peşin Kaydiye Ücreti
TÜZEL KİŞİ ÜYELİK KAYIT FORMU