Anket

Üye Memnuniyet Anketi

BORSAMIZIN DUYURULARI, YENİ FAALİYETLERİ VE HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLERİN SİZE HANGİ KAYNAKTAN ULAŞTIĞINI BELİRTİNİZ
 • Telefon
 • Web Sayfası
 • Yüzyüze Görüşme
 • Faks
 • E- Posta
 • Medya
 • SMS
 • Posta
 • Diğer
BORSAMIZ HİZMETLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN HANGİ İLETİŞİM YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDERSİNİZ
 • Telefon
 • Web Sayfası
 • Yüzyüze Görüşme
 • Faks
 • E- Posta
 • Medya
 • SMS
 • Posta
 • Diğer

Aşağıdaki  tablolarda yer alan ifadeleri katılım düzeyinize göre işaretleyiniz. İşaretlediğiniz katılım düzeyinin, düşüncenizi en iyi yansıtan ifade olmasına lütfen dikkat ediniz.

Kesinlikle Katılıyorum: 5
Katılıyorum: 4
Kararsızım: 3
Fazla Katılmıyorum: 2
Hiç Katılmıyorum: 1

A- BORSA YÖNETİMİ
 • 1- Borsa yönetimine gerektiğinde ulaşılabilir

  1
  2
  3
  4
  5
B- GENEL DEĞERLENDİRME
 • 1- Borsa kamuoyunda yeterince tanınır

  1
  2
  3
  4
  5
 • 2- Borsadan aldığım hizmetlerden memnunum

  1
  2
  3
  4
  5
 • 3- Borsa hizmet binası fiziksel ortam olarak yeterlidir

  1
  2
  3
  4
  5
 • 4- Borsanın iletişim kanallarından memnunum

  1
  2
  3
  4
  5
 • 5 - Borsadan talep ettiğimiz hizmet kısa sürede gerçekleşiyor

  1
  2
  3
  4
  5
 • 6- Borsa hizmetleri firmamıza katma değer sağlıyor

  1
  2
  3
  4
  5
 • 7- Borsanın kamuoyundaki imajını olumlu buluyorum

  1
  2
  3
  4
  5
 • 8- Borsanın eğitim, seminer, toplantı hizmetlerinden memnunum

  1
  2
  3
  4
  5
 • 9- Borsanın web sayfası, süreli yayınlarından memnunum

  1
  2
  3
  4
  5
C- BORSA PERSONELİNE AİT GÖRÜŞLERİNİZ
 • 1 - Çalışanlar hizmet konusunda öneri ve şikayetleri dikkate alır

  1
  2
  3
  4
  5
 • 2 - Verilen hizmette tarafsız ve dürüsttür

  1
  2
  3
  4
  5
 • 3 - Çalışanlar mesleki bilgi ve uzmanlığa sahiptir

  1
  2
  3
  4
  5
 • 4 - Borsa personeli ilgili ve naziktir

  1
  2
  3
  4
  5
D- BORSA HİZMETLERİNE AİT GÖRÜŞLERİNİZ
 • 1 - Tescil

  1
  2
  3
  4
  5
 • 2 - Üye sicil-belge işlemleri

  1
  2
  3
  4
  5
 • 3 - Muhasebe – Vezne

  1
  2
  3
  4
  5
 • 4 - Laboratuvar

  1
  2
  3
  4
  5
E- ÖNERİ, TALEP VE ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI
 • 1- Öneri, talep ve şikayetlere karşı tutum

  1
  2
  3
  4
  5
 • 2- Öneri, talep ve şikayetlerin iletilmesi ile ilgili bilgilendirme

  1
  2
  3
  4
  5
 • 3- Öneri, talep ve şikayetlerin çözümlenmesi

  1
  2
  3
  4
  5
F- ÜST MERCİLERE İLETİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ SORUNLARINIZ VE VARSA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİZ
 • G- BİLGİ, DANIŞMANLIK VE DESTEK İSTEDİĞİNİZ KONULAR
 • H- VARSA İSTEK, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİZ