Muğla Ticaret Borsası; Sanal sistem içerisinde hem üreticilerin, hem tacirlerin hem de tüketicilerin sorunlarını giderecek bir vizyonla, yeni gelişen şartlara uygun, teknolojik imkanların dahil edildiği, üretimden tutun, tüketime kadar olan her alanda faaliyet gösterebilen, kendinden beklendiği üzere tarımsal piyasaların baş aktörü olan çağdaş bir borsacılık misyonu edinmiştir.

 

Muğla Ticaret Borsası, çağdaş borsacılık misyonu gereği,  ürünün ulaşabilirlik imkanı kadar güven, kalite unsurlarını da paralel bir şekilde geliştirerek, üye tacirlerin ürünlerini güvenililir ve denetlenebilir ortamda ulusal pazara taşımayı, ve bu şekilde il ekonomisine, örnek olabilecek yeni bir borsacılık anlayışı ile de ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.