MUĞLA TİCARET BORSASI HEDEFLERİ (2018 -2022)

  • Hizmet Kalitesi, hızının  ve çeşitliliğinin arttırılması
  • Üyelerin günümüz teknolojik imkanlarından faydalanacağı pazarlama imkanlarını geliştirmek
  • Yeni hizmet binasının kalan inşaat işlerinin ruhsat alınacak aşamaya getirilmesi
  • Üye memnuniyetinin artması
  • Muğla Ticaret Borsası üyelerinin ticari faaliyetleri için yurt dışı imkan ve ilişkilerinin geliştirilmesi, vizyon kazandırılması